ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT


Adatvédelmi Szabályzat
A webáruház www.kitisztitlak.hu a weboldalon Meixner Ádám E.V. nyilvántartási szám: 51259570 adószám: 68121604-1-26 székhely 6800 Hódmezővásárhely, Csillag utca 26 feldolgozza az Ügyfél által szolgáltatott személyes adatokat az Általános Szerződési Feltételek teljesítéséhez és kiegészítéséhez, az elektronikus megrendelések és szállítmányok feldolgozásához és a szükséges kommunikációhoz a törvény által előírt időtartam alatt.

Általános rendelkezések
1. Személyes adatkezelő a GDPR-ral összhangban (a továbbiakban: Rendelet) Meixner Ádám E.V. , nyilvántartási szám: 51259570, adószám: 68121604-1-26 székhely 6800 Hódmezővásárhely, Csillag utca 26 (a továbbiakban: "Kezelő");
2. A Kezelő elérhetőségei: e-mail: info@kitisztitlak.hu, tel.: +36702316004;
3. A személyes adatok minden olyan információ, amely természetes személy azonosítására vonatkozik.

A személyes adatok forrása
1. A Kezelő az Ügyfél beleegyezésével szerzett személyes adatokat feldolgozza, amelyet az e-shopban létrehozott elektronikus megrendelés során kötött szerződésen keresztül gyűjti össze;
2. A Kezelő csak az Ügyfél azonosítási és elérhetőségi adatait dolgozza fel, amelyek a szerződés teljesítéséhez szükségesek;
3. A Kezelő a szállítási és számviteli célokra, valamint a szerződő felek közötti szükséges kommunikációra a személyes adatokat feldolgozza a törvény által előírt időtartamra. A személyes adatokat nem teszik közzé, és nem kerülnek át más országokba.

Az adatfeldolgozás célja
A Kezelő az Ügyfél személyes adatait az alábbi célokra dolgozza fel:
1. Regisztráció a honlapon www.kitisztitlak.hu a GDPR 4. fejezete 2. szakaszának megfelelően;
2. Az Ügyfél által létrehozott elektronikus megrendelés teljesítéséhez (név, cím, e-mail, telefonszám);
3. Az Ügyfél és a Kezelő közötti szerződéses kapcsolatból eredő törvények és előírások betartása;
4. A vásárlási szerződés teljesítéséhez személyes adatokra van szükség. A szerződés nem köthető meg személyes adatok nélkül.

A személyes adatok tárolásának időtartama
1. Szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek teljesítéséhez a szükséges időtartamig a Kezelő tárolja az adatokat a szerződéses kapcsolat megkötését követő 3 évig;
2. Az adatkezelőnek minden személyes adatot törölnie kell a személyes adatok tárolásához szükséges idő letelte után.

A személyes adatok címzettjei és feldolgozói
Az Ügyfél személyes adatait feldolgozó harmadik felek a Kezelő alvállalkozói. Ezen alvállalkozók szolgáltatásai elengedhetetlenek a Kezelő és az Ügyfél közötti elektronikus megrendelésnek feldolgozására irányuló szerződés sikeres teljesítéséhez.

A Kezelő alvállalkozói:
 (webáruház rendszer);
Szállító társaság;
Google Analytics (weboldal statisztika);
Az Ügyfél jogai
A rendelettel összhangban az Ügyfél jogai:
1. A személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
2. A személyes adatok helyesbítéséhez való jog;
3. A személyes adatok törlésének joga;
4. A személyes adatok feldolgozásával szembeni kifogás joga;
5. Az adatok hordozhatóságához való jog;
6. A személyes adatok feldolgozásához való hozzájárulás visszavonásának joga írásban vagy e-mailben: info@kitisztitlak.hu;
7. A rendelet megsértésének gyanúja esetén panaszt nyújt be a felügyeleti hatósághoz.
A személyes adatok védelme
1. A Kezelő kijelenti, hogy a személyes adatok védelméhez szükséges valamennyi műszaki és szervezeti óvintézkedést megteszi;
2. A Kezelő technikai óvintézkedéseket tett az adattároló területek biztosítására, különösen a számítógéphez való hozzáférést jelszóval való védelmével, víruskereső szoftverrel és a számítógépek rendszeres karbantartásával.
Záró rendelkezések
1. Elektronikus megrendelés elhelyezése a weboldalon www.kitisztitlak.hu Az Ügyfél megerősíti, hogy tájékoztatást kapott a személyes adatok védelmének valamennyi körülményéről, és teljes mértékben elfogadja azokat;
2. Az Ügyfél elfogadja ezeket a szabályokat a jelölőnégyzet bejelölésével a megrendelési vásárlási űrlapon.
3. A Kezelő bármikor frissítheti ezeket a szabályokat. Új, frissített változat a közétett honlapon érhető el.
Ezek a szabályok hatályba lépnek 2019.12.06.
Kitisztítlak kárpit és szőnyeg
Ha kérdésed, kérésed vagy megjegyzésed van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, fordulj bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.
 
Telefonszám: +36 70 231 6004
Kapcsolat
Kövessen minket